نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

فرهنگسرای خانواده
 
1384
سال تاسیس
 
این فرهنگسرا با توجه به اهمیت خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه و زندگی متعالی ، با همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب – در قالب هیأت علمی –به منظور آموزش ، پیشگیری و حل مشکلات خانوادگی در موضوعات گوناگون دارای مراکز خدماتی است
زمینه یا نوع فعالیت
کتابخانه تخصصی خانواده – اتاق کودک – اتاق مشاوره فردی – نوار خانه و بانک سی دیسالن اجتماعات – کتابخانه عمومی شهید منتظری – 10 عدد کلاس آموزشی – کانون ورزشی رها – اتاق مدیریت و آموزش – فروشگاه کتاب
فضای فیزیکی و امکانات
 
مرکز ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی
افزایش رضایتمندی از زندگی خانوادگی
روش های تربیت فرزندان
افزایش مهارتهای ارتباطی
 
مرکز آموزش و مشاوره قبل از ازدواج
کسب مهرتهای شناخت خود ودیگران
آشنایی با اصول و معیارهای همسر گزینی
تبیین روشهای خواستگاری و رفتارهای منتاسب مربوطه
 
مرکز سنجش خانواده وازدواج
کمک به تشخیص بهتر بیماریها ومشکلات خانواده
ارزیابی میزان سلامت روانی خانواده ها و زوجین
شناخت زوجین از ویزگیهای شخصیتی یکدیگر
 
مرکز راهنمایی کتاب خانواده
گسترش فرهنگ مطالعه در خانواده
توسعه بهداشت روانی خانواده ها
پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی
کلیه خدمات این مراکز در قالب کارگاهها ، دوره های آموزشی ، بروشورهای تخصصی ،آموزش غیر حضوری ومجازی، مشاوره های فردی و گروهی ،مسابقات و ...ارائه می گردد.
مهمترین برنامه های اجرا شده
خیابان بزرگمهر - خیابان مفتح - بعد از ورزشگاه پیروزی
آدرس
2304055-2304030-2302006
تلفن
2304030
فاکس