نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

مدارک

اصل شناسنامه عكسدار
ارائه معرفي نامه از سازمان ها، ادارات دولتي يا اتحاديه ها
دو قطعه عكس 4*3 (بدون كلاه , عينك و كراوات)، رعايت پوشش اسلامي براي خواهران
واريز مبلغ 1500 ريال به حساب شماره 94007 خزانه داري كل نزد شعب بانك ملي
كد ملي