فرمانداری خمینی شهر
خانه
دفتر برنامه ريزي

به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و آئین نامه اجرایی مربوط ، اداره امور شهرستان ها با فرمانداران محترم بوده و براساس لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و همچنین مصوبه سال 1377 شورای عالی اداری مبنی بر تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و چگونگی عزل و نصب آنان ، فرمانداران در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، دهیاری ها و موسسات عمومی غیردولتی را عهده دار بوده و در کلیه امور اجرایی شهرستان، نظارت تامه و عالیه دارند.

از اینرو حوزه معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان خمینی شهر به عنوان یکی از معاونت های زیرمجموعه فرمانداری شهرستان ، اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی به شرح زیر را عهده دار می باشد.

نظارتبرحسناجرایقوانینومقرراتدرحوزهبرنامهریزیوامورعمرانیدرسطحشهرستان, فراهمآوردنزمینههمکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص, نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور , تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی در سطح شهرستان و پیگیری اجرای مصوبات آنها نظیر،

الف: شوراها و کارگروه های اصلی - ستادمدیریتبحرانشهرستان : جهتاتخاذتدابیرواعمالهماهنگیهای لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ...

ب: کمیته برنامه ریزی شهرستان : جهت پیگیری و اجرای موضوعاتی نظیر شناسایی مشکلات ، نارسائیها، کمبود ها، نیازمندیها و قابلیتهای شهرستان و اولویت بندی آنها و تصویب اعتبار مورد نیاز در قالب پروژه های عمرانی، پیگیری تأمین اعتبار پروژه های با ماهیت فراشهرستانی از اعتبارات استان و نیز پیگیری تأمین اعتبار پروژه های بزرگ از منابع ملی و کسب ردیف اعتباری در قانون بودجه سالیانه، استخراج و پیگیری موارد مرتبط با حوزه کاری شهرستان از قانون بودجه سالیانه ، پیگیری و نظارت بر تخصیص و جذب و هزینه کرد اعتبار پروژه های عمرانی، پیگیری تخصیص و نظارت بر جذب و هزینه کرد اعتبار، پیگیری مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش های دوره ای از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها از دستگاههای اجرایی

ج:کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و همچنین در راستای اجرای بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/10/93وزیر محترم کشور

 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان (( بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک  شهرهایکشورمصوب 1372 ( مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی ))

-  کارگروهمدیریتپسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند موضوع  تصویبنامهشماره  .28566ت‌30872هـمورخ 10/5/1384 هیئتمحترموزیران )

ب : کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی : کارگروهکشاورزیومنابعطبیعی، کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )،کمیته مدیریت منابع آب، کمیته مناسبسازیفضاهایشهریبرایمعلولانوسالمندان و ...

نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی شناسایی قابلیت ها و تنگناها و تعیین سیاست های اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان, تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی سطح شهرستان, بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان, نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان.

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/12
تعداد بازدید: 3903
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal