فرمانداری خوانسار
خانه
وظايف بخشدار

1- حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت

2- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعي و اقتصاد محلي

3- ايجاد و حفظ هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي محل

4- اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهاي قانوني به آنها

5- نظارت بر تامين و فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي با جلب همكاري بخش خصوصي

6- مراقبت در امور مربوط به سپاهيان انقلاب و فراهم آوردن تسهيلات لازم در انجام وظايف آنان

7- مراقبت نسبت به امور آموزشي خاصه در امر تعليمات ابتدائي و جلب همكاري اهالي در امر پيكار به بي سوادي

8- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدني و پيشاهنگي و همكاري در تهيه و تدوين زمين و وسايل مورد نياز

9- نظارت در امر بهداشت و بهداري بويژه نسبت به بيماريهاي همه گير و ناشناخته واعلام فوري به فرمانداري و سازمانهاي مسئول براي مبارزه و جلوگيري از شيوع بيماري با تشريك مساعي مسئولين بهداري

10- نظارت درامر كشاورزي و دامپروري

11- تشريك مساعي با مسئولان امر براي تشكيل و برقراري خانه هاي اصناف و فرهنگ روستايي

12- بررسي و تهيه پيشنهادهاي امر براي ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه

13- نظارت در ساختن راهها بويژه راههاي فرعي و تاسيس پاركها ، باشگاهها و نظاير آن از طريق تشويق مردم به خودياري

14- نظارت در حفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريك مساعي با مسئولان امر

15- مراقبت و تشريك مساعي در پيشرفت و حسن جريان امور مربوط به سازمانها و جمعيتهاي خيريه

16- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد واحدهاي دولتي مورد نياز در بخش به منظور رفع نقائض و احتياجات واحدهاي موجود

17- رسيدگي و اقدام نسبت به كليه شكايات واصله و ارجاع آن به واحدهاي مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه و رفع شكايات شاكي باستثنا مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضائي اس-ت

18- نظارت در مسائل مربوط به ترفيه حال كاركنان دولت در سطح بخش از قبيل ايجاد باشگاهها و نظاير آن

19- تهيه و جمع آوري اطلاعات لازم درباره شناخت ماموريت جهت اداره آرشيو و گزارشهاي وزارت كشور و كسب اطلاع درباره شخصيتهاي محلي

20- تشويق و ترغيب مردم به امر خودياري و مشاركت آنان در امور محلي و واگذاري كار مردم به مردم

21- سركشي مرتب به كليه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نيازمنديهاي ساكنان روستاها و كوشش در تامين خواسته هاي آنان

22- انجام انتخابات مجلسين سناو شوراي ملي طبق قانون وآئين نامه هاي مربوطه

23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه

24- انجام ساير امور انتخاباتي طبق وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر است

25- نظارت در امور انجمنهاي ده و صدور دستورهاي مقتضي به كدخدايان

26- بررسي و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كاركنان بخشداري و شهرداريها و كدخدايان حوزه بخش و تهيه پيشنهاد لازم براي بالا بردن سطح مهارت و كارائي آنان

27- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول كرده است

28- مراقبت در حسن جريان امور بخش مربوط به ثبت احوال

29- تشكيل مرتب شوراي عمراني بخش براي اجراي وظايف مقرره و همچنين شوراي اداري بخش ازنظر هماهنگ كردن فعاليتهاي دستگاههاي دولتي در جهت سياست عمومي دولت

30- نظارت در امور شهرداريها ي حوزه بخش طبق قانون شهرداري

31- نظارت در ايجاد سرويسهاي حمل و نقل بين دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمايي و رانندگي و موسسات حمل و نقل در حدود آئين نامه هاي مذهبي

32- انجام وظايف مربوط به تشريفات و برگزاري جشنهاي ملي و اعياد مذهبي در بخش

33- ايجاد تسهيلات در بازديدهاي شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه بخش و انجام تشريفات مربوطه

34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه و گزارش رفت و آمد آنان در بخش به مقام مافوق

35- نظارت در امور جهانگردي و جلب سياحان

36- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط درباره اتحاديه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است

37- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گرديده است

38- دريافت و كشف و تهيه و ارسال نامه هاي محرمانه و تلگرافهاي رمز و اسناد محرمانه بخشداري

39- تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول بخشداري

40- بررسي و برآورد اعتبارات مورد نياز بر حسب دستورالعملهاي ابلاغي از طرف استانداري به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسليم و نگهداري حسابهاي مربوطه

41- گزارش وقايع بخش به فرمانداري بطور مرتب

42- اجراي وظايفي كه قانون نظام صنفي بعهده بخشدار محول كرده است
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 10200
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal