فرمانداری برخوار
خانه
سين
اریخچه شهرسین:

«سین» روستایی است بسیار قدیمی که در حال حاضر در تقسیمات کشوری به عنوان شهر سین آمده و، قدمتی حدود هشت هزار ساله دارد ودر بیست کیلومتری اصفهان، ودر منطقه «برخوار»‌قرار گرفته ودر کل منطقه برخوار در زمان سابق از پر جمعیت ترین و کهن ترین آبادیها بوده است. جمعیت سین، فعلا حدود شش هزار نفر و شغل بیشتر مردم آن به ترتیب کشاورزی ، دامداری وقنادی ... است.
سین نام دهی بزرگ و آبادان و مشهوراست در دهستان برخوار از شهرستان اصفهان . در سال 1345 جمعیت آنرا 2092 نفر بر آورد کرده اند این ده قنات معتبر و بزرگی داشت علاوه بر ان سین برخوار از مکان های انگشت شماری است که نشانه هائی آشکار از تمدن و حضارت کهن محلی،بومی و کیفیت معیشت در آن هنوز باقی مانده است . گوشه و کنار دیوارهای گلی و خشتی و ساختمان های خانه ها با همان اسلوب های کهن جلب توجه می کند و روزگار کهن آبادانی را برای نگرنده خبیر آشکار می سازد .از دوره اسلامی در سین یک مسجد بسیار زیبا ودلپسند با مناره های با شکوه باقی مانده است .ایوان مقصوره و منا ره های آن نیز بسیار جلب توجه کننده است و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند .
واژه شناسی: سین در اوستائی نام مرغ مبارک و میمونی است که در ادبیات فارسی نیز به صورت سیمرغ با همان شکوه پیدا شده است ، در پهلوی سیمرغ به صورت ( سَینَی مورو ) و در اوستائی ( مُرو سَینَی ) و همان است که بعد ها به صورت ( هما ) در ادبیات فارسی وارد شده و مبارک و میمون شمرده است و گفته اند که صاحب سایه ای است که بر سر هر کسی بیفتد به پادشاهی می رسد . نام ( سیمرغ ) همان (سین ) در اوستائی نیز مبارک و میمون است ..

علماء :سین علاوه برداشتن اثار باستانی از نظر علمی نیزدارای چهره های علمی بوده است،با مراجعه به کتب رجال و تاریخ نام ان ها به چشم می خورد
.
ازجمله علمای مشهور سینی که در کتب رجال و تاریخ به آنها اشاره شده عبارتند از:
1. ابومنصور محمدبن زکریا بن حسین انصاری سینی
2. ابومنصور بن احمد بن علی بن شکرویه سینی اصفهانی که قاضی روستای سین بوده،چون سین در آن زمان در منطقه مرکزیت داشته و مسیر مردم از اصفهان و تمام شهرها و روستاهای اطراف به سمت کاشان ،قم وتهران بوده .
3. احمد بن احمد بن علی سینی
در این روستا، مسجد و مناره‌ای از دوره سلجوقیان وجوددارد به نام «مسجد امام حسن مجتبی(ع)» که در سال 526 ه‍ق ، ساخته شده و نقل می‌کنند که امام حسن مجتبی(ع) از این محل عبور نموده است و بعید نیست که این جریان در زمان خلیفه دوم، اتفاق افتاده باشد.
همچنین در این روستا، کاروانسرایی قدیمی، از دوره «صفویه» وجود داشته که متأسفانه با بی‌توجهی مردم و مسئولان از بین رفته و هم‌اکنون، دو دبستان در زمین ان بنا شده است.
در حمله مغول‌ها به ایران(در سال 625 ه ق) سپاهیان ایران در این روستا، در نزدیکی مناره سین، با مغول‌ها درگیر شدند و آنها را شکست داده و تا کاشان، عقب راندند.
قریه سین : از روستاهای بخش برخوار است که درشش کیلو متری شمال گز واقع شده است و در زمان سابق در منطقه برخوار آن روزمرکزیت داشته و تمام مسیرها از اصفهان و شهرستانها و روستاهای اطراف ... به سمت نطنز ، کاشان ، قم ، تهران و ... از سین عبور می کرده و بالعکس واز این جهت کاروانسرائی بسیار بزرگی داشت که نگارنده در کودکی آنرا دیده بودم و از کنار آن قنات روستای کربکند عبور می کرد که از داخل کاروانسرا یک راه به این قنات داشت برای برداشتن آب برای کسانی که در کاروانسرا بودند و یک راه از بیرون به قنات داشت برای کسانی که عبور می کرده اند ( که در عرف آنروز به آن ویراب می گفتند )
سین برخوار خود دارای قناتی بسیار مهم بود که از همه قنات های منطقه مهم تر بود و حدود هفتاد انج آب داشت که تمام صحراهای سین را ازپشت صحرای گز برخوار تا پشت صحراهای دستگرد و کربکند و آدر مناباد و شاپورآباد و تا پشت زمین های گرگاب را آبیاری می نمود و طولش از همه قنات ها بیشتر بود
{شغل مردم سین}
شغل مردم سین برخوار به ترتیب 1-کشاورزی از قبیل کشت گندم ، جو ، ذرت، گل آفتاب ، چقندر ، یونجه و مخصوصا خربزه که بسیار معروف است 2- دامداری گاو ، گوسفند و مرغداری که بسیاری ازشیر و ماست و گوشت منطقه و اطراف از آنجا تامین می شود 3- قنادی که اکثر شیرینی ها در این محل تولید و به منطقه و شهرهای دور دست هم صادر می شودو شغل های دیگرو مردم آن بسیار اهل کار و زحمت هستند و بسیار مردم این محل مهمان نواز هستند که مهمان نوازی آنها معروف است

ازبلدیه تاشهرداری

سابقه شهرنشینی در ایران از زمان هخامنشیان یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است در واقع ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند .
این شیوه اداره شهر وحوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان وبا تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته ودر اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه که دارای دو شعبه احتساب وتنظیف بود ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد .
در سال 1285 ه.ش با تشکیل نظام مشروطه در ایران , تحت تاثیر نفوذ فرهنگی وآشنایی تحصیل کردگان وروشنفکران با قوانین اروپایی، قانون اساسی تدوین گردید .
پس از تدوین قانون اساسی ، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری ، قوانین انجمن های ایالتی وولایتی, بلدیه وقانون تشکیل ایالات وولایات نیز تهیه شد.
باتصویب قانون بلدیه در 5 فصل و108 ماده , اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد . به عبارت دیگر اولین اقدام برای تشکیل یک نهاد رسمی برای مدیریت شهری در قالب نظام جدید اداری ایران بود که در پایتخت وشهرهای بزرگ به اجرا گذاشته شد .


فصل اول قواعد کلی از جمله هدف از تأسیس بلدیه که به منظور حفظ منافع و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود و همچنین به وظایف بلدیه به تفصیل اشاره شده از جمله می توان اداره کردن اموال منقول و غیر منقول ، مراقبت در عدم قحطی شهر با وسایل ممکن ، ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری آب از زیر این پل ها ، معابر و غیره ، روشن نمودن شهر ، آب های شهری و پاکیزگی حمام و همچنین دایر کردن کتابخانه ، قرائت خانه ، موزه ، حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه ، مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرف و تجارت در شهر.

در این فصل اشاره شده دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر می باشد. بلدیه واژه بلدیه از دو کلمه بلدی + ه تشکیل شده است .
بلدی در فرهنگ معین به معنای موسسه ای است که در هر شهر به کار نظافت وخوبی نان وآب وچراغ وخواروبار صحت نظر دارد شهرداری نیز طبق لغت نامه دهخدا از نامها یا لقبهای ایرانی است .
همچنانکه شهردار به معنای شهردارنده ، نگهدارنده شهر، نگهبان بلد وحافظ نظم کشور است . این کلمه را از صفات سلطان ورجال می شمرده اند همچون شهر گیر وجز آن گردن هر مرکبی چون گردن قمری به طوق از کمند شهریار، شهرگیر ، شهردار ( فرخی ) شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه ((شهر )) و((داری)) تشکیل شده بود ودر اصطلاح به واحدی گفته می شود که به منظور اداره محلی وارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی یا خصایص شهری تشکیل می شود تاریخ تشکیل انجمن بلدیه در اصفهان اصفهان دومین شهر ایران پس از تبریزبود که اقدام به تشکیل انجمن بلدیه نمود .
این اقدام مهم سیاسی، اجتماعی در تاریخ 26 رجب 1325 ه.ق مطابق با 16 شهریور 1286 ه.ش در انجمن ولایتی وایالتی برای رتق وفتق امور شهری مورد بحث قرار گرفت وتصمیم گرفته شد .
400 ورقه انتخاباتی که به مهر هیات نظارت رسیده باشد در میان روسای محلات توزیع گردد واین انتخابات برای اولین بار به صورت کتبی ومخفی انجام شد ومحل آن در عمارت چهلستون بود انتخابات روز شنبه 5 شعبان 1325 ه.ق مطابق با 25 شهریور 1286 ه.ش برگزار شد و19 نماینده از 19 محله معتبر اصفهان انتخاب شدند .

از میان ایشان آقای وثیق المـلک از محله گلبـهار به ریاسـت انجـمن بلدیه انتـخاب شـدند وپـس از آن نیز در رمضا ن1325 ه.ق مطابق با مهرماه 1286 حاجی محمد علی خان با عنوان کلانتر به عنوان رئیس بلدیه میرزا مهدی خان به عنوان معاون ومیرزا ابوالحسن خان را برای امور دفتری تعیین نمودند مدت ماموریت کلانتر واعضای بلدیه 4سال بوده که در دوره اول پس از 2 سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه از اداره بلدیه خارج شده وبه جای آنها اعضای جدید انتخاب می شدند اولین وظایفی که انجمن ولایتی شهر اصفهان از انجمن بلدیه درخواست کرد: 1. نمره خانه ها ( پلاک منزل) 2. تعداد نفوس بلد( سرشماری) 3 سنگ موازین( سنگ توزین ) که مهر نمایند در سال 1309 ه.ش قانون بلدیه مصوب 1285 ه.ش فسخ شد وجای آن قانون جدیدی تصویب شد که ضوابط وسیستم جدیدی برای اداره شهرداری ها تعیین ومطرح کرد ، تصویب قانون جدید بلدیه در سال 1309 ه.ش( دوره سلطنت رضاخان که در این دوره سعی نمود با کاهش اختیارات بلدیه آنان را محدود نموده وقدرت خود را افزایش دهد ) نقطه عطف دوره جدید مدیریت شهری وحیات شهرداری ها در ایران بود.

این قانون که تنها مشتمل بر 7 ماده بود ، تغییرات زیادی را در وضعیت شهرداری ها ایجاد نمود که از نکات مهم آن می توان واگذاری اختیار تعیین شهردار به وزارت داخله ( طبق ماده 4) ، واگذاری اختیار انتخاب نهایی ترکیب انجمن به وزارت داخله ( طبق ماده 6 که تعداد اعضای انجمن را از 16 الی 30 نفر به 6 الی به 12 تقلیل داده بود ) ،تصویب بودجه شهرداری توسط وزارت داخله ،پرداخت 2% درآمد شهرداری به وزارت داخله برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه ،واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ، قانون قاچاق عوارض بلدی ،قانون رفع اختلافات صنفی یا محکمه خلاف بلدی ( به موجب این قانون تشکیل دادگاه های خلاف شهرداری مجاز اعلام شده ورسیدگی به اختلافات صنفی نیز به شرط موافقت وزارت عدلیه برعهده بلدیه قرار گرفت ) ، قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدیه ، مریض خانه ها از پرداخت حق الثبت وپرداخت مالیات وقانون راجع به توسعه معابر وخیابان ها پس از آن نیز به تدریج فعالیت شهرداریها به امور شهرسازی واصلاح وضع شهرهاواحداث وتوسعه معابر نیز کشیده شد وخدمات شهری درجهت تنظیف وتامین نیروی برق در شهرها وروشنایی معابر به ایجاد پارکها وتفرجگاه های عمومی نیز تعمیم داده شد .

این اهداف با تصویب اولین قانون شهرسازی به نام قانون توسعه معابر در سال 1312 به شدت افزایش یافت وشهرداری وارد طیف جدید وظایف وخدمات شهری گشت . درسال 1328 لایحه قانونی شهرداری(قانون استقلال شهرداری) تهیه ودر آبانماه 1331 به تصویب رسید . این قانون با اصلاحات والحاقاتی همچنان نیز وجهه قانونی واعتبار خود را حفظ نموده است .

از آن زمان تاکنون وظایف شهرداری متناسب با نیازها وپتانسیل های شهر افزایش یافته است و وطیف وسیعی از مبانی ومسائل شهری را موجب گشته است . طی چند سال اخیر شورای اسلامی شهر همراه وهمگام با شهرداری، همچون دوبازوی قدرتمند مدیریت شهری با مشارکت شهروندان به توسعه وگسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف اجتماعی, اقتصادی ,فرهنگی, عمرانی وخدماتی پرداخته است . تکمیل حلقه سوم ترافیکی، احداث بزرگراه ها وتقاطع های غیر همسطح به عنوان حلقه اتصال نقاط کلیدی وحساس شهر , روان سازی وساماندهی ترافیکی شهر وبهینه سازی شبکه حمل ونقل درون وبرون شهری , گسترش طرح عظیم ساخت مترو , افزایش شبکه خطوط اتوبوسرانی وارتقا سطح کمی وکیفی خطوط تاکسیرانی , تقویت بنیان های فرهنگی, ایجاد مراکز فرهنگی, تفریحی وورزشی , افزایش کتابخانه ها وسالن های مطالعه در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی , بازنگری طرح تفصیلی شهری اصفهان , راه اندازی سیستم مکانیزه شهرسازی , ارتقا پارامترهای کمی وکیفی خدمات شهری , زیبا سازی وتعیین ضوابط مبلمان شهری , افزایش سرانه فضای سبز وتوسعه کمربند شهر وانجام صدها اقدام فرهنگی , اجتماعی , عمرانی , خدماتی وترافیکی می تواند نمایانگر برگ زرین دیگری از خادمین مردم در شهرداری اصفهان باشد

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/12
تعداد بازدید: 4835
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal