فرمانداری شهرستان خوانسار
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
12010
1
اماكن متبركه و ابنيه تاريخي
اماكن متبركه- ابنيه تاريخي:
 
به علت بافت فرهنگي مذهبي ووجودعلائق مذهبي درخوانسار بالطبع آثاروابنيه تاريخي مذهبي فراوان دراين شهرجودداردكه مختصراًتعدادي ازآنـان معرفي مي گردد.

امامزاده ها:
امامزاده احمدبن محمدبن علي النقي
بالغ بر1000 هزارسال قدمت داشته ودرطول زمان بناي آن باتغييرات زيادي مواجه بوده و قسمتهائي ازآن باسبك معماري جديدمرمت وبازسازي شده
درحال حاضربه همت هيئت امناء وباكمك مردمي طرح بازسازي امامزاده جهت گسترش فضاي سبزواسكان وپذيرايي مسافران همچنين بهسازي وبازسازي محوطه وآزادسازي زمينهاي همجوارآغازشده وباتوجه به اينكه اين امامزاده هيچ گونه موقوفه نداردبه اعتبارات وكمكهاي عمراني دولت نيازاست.

امامزاده سيدصالح
بقعه امامزاده سيدصالح قصيرپشت هفتم امام موسي كاظم(ع) مي باشدكه ساختمان جديد الاحداث آن بازيربناي 4000 مترمربع وبه همراه اجراي طرح بازسازي وبهسازي وطرح فضاي سبزآن درسالهاي اخيرصورت گرفته هم چنين خريدونصب ضريح جديد،آينه كاري داخل حرم وكاشي كاري كتيبه امامزاده به نحوزيبايي انجام شده و اجراي ادامه طرح بهسازي وآزادسازي زمينهاي اطراف درحال انجام است.
 
 
همچنين امامزاده سيدمحمود- بقعه بي بي طاهره سنگ شير- دختران بكر- پيرجلالدين سلطان- پيرشهريار(امامزاده ابراهيم) روستاي حسن آباد- بعقه امامزادگان رحمت آباد- بعقه آخوندملا حيدر(چشمه آخوند)ميركبير(آرامگاه مرحوم آيت الله حاج سيدحسين خوانساري ازجمله ديگربعقاع متبركه اين شهرستان مي باشد)

پيرسرچشمه:
آرامگاه شيخ اباعدنان وتعدادي ازبزرگان وعارفان اسلامي سده هشتم هجري قمري درسرچشمه خـوانسار زيارتـگاه اهـالي.مسافران وميهمانان شهر خـوانسار مي باشد.

مسجدجامع خوانسار:
با قدمتي چهارصدساله يكي ازمراكزمذهبي شهرخوانساردرشمال شرقي شهرخوانسار واقع گرديده است.

باتوجه به بافت مذهبي وعلائق ديني مردم دراين شهرستان بالغ بر يكصدوهفتادمسجدفعال ومراسم مذهبي درآن برپا مي شود.
1393/10/08
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal